Var med och bygg ett nätverk för BeräkningsIngenjörer !


är du intresserad av:
  • Tekniska beräkningar
  • Tillämpad Mekanik & Fysik
  • Programmering
  • ......
Vi önskar komma i kontakt med Beräkningsingenjörer & Egenföretagare som har ett genuint intresse för Tekniska Beräkningar, som arbetar/arbetat inom området och tycker om problem lösning !!

Gör en intresse anmälan till Nätverket !

Vi ser detta som en blivande mötesplats mellan BeräkningsIngenjörer och Uppdragsgivare. BeräkningsIngenjörer/Egenföretag skall kort kunna presentera sina kunskaper och erfarenheter, för att Uppdragsgivare skall kunna hitta den kompetens man söker !
Avsikten med denna möteplats/hemsida är att skapa denna kontakten, resterande detaljer i ett eventuellet uppdrag skall skötas av parterna dvs. så lite mellanhänder som möjligt !

Vi som står bakom denna ide är Erfarna BeräkningsIngenjörer/Egenföretagare, men med en begränsad kompetens, när man pratar om hela området Tekniska Beräkningar & Tillämpad Mekanik & Fysik.
Vi vill därför komma i kontakt med så många som möjligt, inom olika områden, som tycker att detta är en bra ide och på det sättet få ett nätverk med en bred kunskaps/kompetens bas, så att Uppdragsgivare skall kunna hitta just den kompetens man söker.


Vi söker även Uppdragsgivare ...

som är i behov av hjälp med Tekniska Beräkningar/Problem lösning etc. Vi skulle gärna i detta skede önska kommentarer från Er vad ni tycker om idén med detta nätverk eller något annat !
Vi är idag endast ett fåtal personer inom nätverket och kan utföra uppdrag om ni önskar. Skriv gärna kommentarer, förfrågningsr etc under sidan Uppdragsgivare !


Tycker Ni det är en bra idé, är Ni välkomna att sprida vetskapen om detta nätverk till andra Beräkningsingenjörer ni vet/tror/vill kan bidra med kunskap/kompentens till nätverket.
Vidare ser vi också gärna, att Uppdragsgivare, sprider vetskapen om nätverket till kolleger och andra företag som skulle kunna ha nytta av nätverkets kunskap/kompetens !


Lånad http adress och epost just nu, kommer att ändras inom kort !

Sponsras av:
CompEng Composite Engineering AB


E-post:
beringnet @ compeng.se


Senast uppdaterad:
2019-01-03